English Language Classes

 

 
Căutare în dicţionare
CUP free search box
Dictionary Thesaurus
Spanish Medical
Longman

Hallo.ro

Englez-Român / Român-Englez

 
Tema pentru examen


Studenții din anul I vor pregăti o prezentare sub formă de afiș iar studenții din anul II o prezentare sub formă de
fișier Power Point (.pps), pe care o vor susține timp de 5 minute, în cadrul examenului oral.

Afișul va fi realizat ca o prezentare în format Power Point având o singură pagină, în format „portret” (înălțimea mai mare
decât lățimea). Studenții din anul I găsesc instrucțiunile de realizare a afișului aici. Iată un exemplu de afiș, realizat de studenții
de anul trecut: Vineyards and wine houses

Studenții din anul II vor susține prezentarea în format Power Point (.pps) ținând cont de ceea ce am predat referitor la susținerea
unei prezentări în public.

Atât afișele cât și prezentările în format Power Point (.pps) propriu-zise vor fi încărcate pe pagina slideshare.net de unde le
voi lansa în cursul examenului, pentru a economisi timp. Pentru aceasta, studentul trebuie să își facă un cont pe pagina slideshare.net,
ceea ce se poate realiza într-un timp relativ scurt. În acest caz, studentul trebuie să copieze adresa prezentării și să o trimită profesorului.

Alegerea temei prezentării, fie în format afiș, în cazul anului I, fie în format Power Point (.pps), în cazul anului II, se poate face
din lista de teme aflată aici, sau, dacă preferă, studentul poate propune o temă proprie. În acest caz, tema trebuie să aibă legătură
cu profilul facultății (management, inginerie economică, finanțe, agroturism, industrie alimentară ...).

Dacă în text apar nume românești, acestea trebuie scrise corect, cu litere cu diacritice, în cazul numelor care conțin diacritice.
Dacă folosiți texte, imagini, sau fișiere multimedia care aparțin altor autori, este obligatoriu să menționați sursa lor, de exemplu
într-un diapozitiv intitulat „Bibliografie” și adăugat spre finalul prezentării.

Nota la examen va fi dată în primul rând pentru exprimarea în limba engleză cu care studentul va însoți prezentarea realizată
sub formă de afiș sau în format Power Point. Prezentarea orală care o însoțește trebuie să dureze 5 minute, din care 4 minute
prezentarea propriu-zisă și 1 minut observațiile profesorului și eventuale întrebări din public (din partea colegilor).

Fiecare prezentare din anul I și din anul II trebuie să includă, obligatoriu, și următoarele informații:

    Titlul prezentării
    Numele studentului sau al studenților autori ai prezentării
    Bibliografia
    Sigla Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (aici)

Studenții din anul III vor veni cu un dosar în care să aibă toate notițele de la curs și cu un dosar care să conțină următoarele două documente,
scrise de mână: un curriculum vitae și o scrisoare de intenție (application letter) pentru căutarea unui loc de muncă.
Examenul oral va consta în susținerea unui interviu de angajare de 4 minute, fără să vă uitați pe cele două documente,
urmate de corecturile mele și de eventuale întrebări din partea colegilor, timp de un minut.

Examenul are două părți: scris și oral. Examenul scris va consta în singurul test scris, numit „Testul nr. 1” pe pagina cursului,
pentru a putea fi integrat în statistică cu testele din anii în care se dădeau două teste scrise. Examenul oral constă în susținerea afișului,
respectiv prezentării în format Power Point, sau susținerea interviului de angajare, în funcție de anul de studiu.

Calculul mediei se face în felul următor:
10% (adică 1 punct din notă) din oficiu
60% Media dintre Testul nr. 1 și examenul oral (Testul de evaluare nu e parte a mediei)
10% Activitatea la oră
10% Caietul sau mapa cu notițele luate la curs
10% Rezolvarea primelor 7 exerciții (dacă sunt rezolvate mai puțin de 7 exerciții se acordă automat procentajul respectiv din 10%;
studenții care au rezolvat exercițiile în anii trecuți primesc acest punctaj în orice caz)

Rotunjesc nota mai mult în plus în cazul celor care au avut mai multă activitate la oră sau au rezolvat mai multe exerciții,
inclusiv în cazul celor care au făcut și anul trecut cursul cu mine dar au lucrat exerciții din nou, și pentru cei care au avut prezență 100%.

Temele marcate cu un asterisc *) trebuie adaptate cât de curând așa încât să respecte regulile amintite,
de exemplu să aibă o temă înrudită cu discplinele principale studiate în Facultatea de Management (agricultură, management,
marketing, economie, finanțe, agroturism, turism, alimentație ...) sau să fie din lista de teme propuse .

Tema aleasă sau propusă va fi trimisă profesorului cât mai curând, completând formularul următor:

NOTA BENE Studenții care nu au avut activitate la oră pot să recupereze activitatea parcurgând complet toate seturile de flashcard-uri pentru toate lecțiile din manualui Collins Workplace English, Vol. 1 și pentru toate prelegerile TED studiate semestrul acesta. Flashcard-urile se află pe pagina http://mihai.se/usamv/flashcard_seturi.php.

Răspunsurile în timp real se înregistrează automat pe pagina http://mihai.se/usamv/flashcard_in_timp_real.php iar statistica parcurgerii complete a seturilor se află pe pagina http://mihai.se/usamv/flashcards_acasa_2019t.php.


  Propunerea temei pentru examen  

Data:2023-12-10, 22:20
Grupa:Student:
E-mail (opţional):


Titlul prezentării:
Adresa:
Formatul:afiș   Power Point (.pps)


  Studenții care au ales deja tema prezentării din cadrul examenului  


 STUDENTGRUPATEMA DE EXAMENADRESA TEMEI
Copyright ® 2003 CompanyName.com