English Language Classes

 

 
Căutare în dicţionare
Dictionary Thesaurus
Spanish Medical
Longman

Hallo.ro
englez-român român-englez 
PrezenţaAnul universitar 2021 - 2022, semestrul al II-lea


  prezent    î   învoit    p   practică    m   motivat    a   absent    r   recuperare    L   zi liberă    V   vacanță


 STUDENTGRUPAPREZENȚA 100%NUMĂR DE ABSENȚESăpt01
28. 02 – 04. 03. 2022
Săpt02
07 – 11. 03. 2022
Săpt03
14 – 18. 03. 2022
Săpt04
21 – 25. 03. 2022
Săpt05
28. 03 – 01. 04. 2022
Săpt06
04 – 08. 04. 2022
Săpt07
11 – 15. 04. 2022
Săpt08
18 – 22. 04. 2022
Săpt09
02 – 06. 05. 2022
Săpt10
09 – 13. 05. 2022
Săpt11
16 – 20. 05. 2022
Săpt12
23 – 27. 05. 2022
Săpt13
30. 05 – 03. 06. 2022
Săpt14
06 – 10. 06. 2022
 
Brașoveanu Elena Daniela81126aaaîaaa 
Bucur Daniel Ionuț8112 
Catargiu Adrian8112 
Călin Ana-Maria81121mîa 
Cojocaru Ingi Ștefania81128aaaaaîaaa 
Costache Mihai81128aaaaaîaaa 
Ganci Denisa Nicoleta81123aaîa 
Găman Iulian Gabriel81124aaaîa 
Gheorghe Dobre Robert Rossi81127aaaaîaaa 
10 Gherghe Marius Ionuț81121îa 
11 Licurici Ionel Cristian81122a,mîa 
12 Manea Andrei Manuel81123aaaî 
13 Mihai Nicoleta Alexandra81122aîa 
14 Mihăilă Mihai Valentin81122aîîa 
15 Negoiță Cristina81122amîa 
16 Nicolae Mihai Alexandru81123aîaa 
17 Panaite Ioan Dorin81128aaaaaîaaa 
18 Petre Marian Iulian81121aî 
19 Pintilie Alexandru Sebastian81128aaaaaîaaa 
20 Stuparu Marius Andrei81122aîa 
21 Velicu Alexandru81128aaaaîaaaa 
22 Vlad Ștefania Nicoleta81123aaaî 
                    
23 Alecu Georgiana Florina81138aaaaaîaaa 
24 Bogățoiu Alexandru81134aaîaa 
25 Bucur Mihaela Cristina81134aaaîa 
26 Costache Andrei George 81139aaaaaîaaaa 
27 Dănilă Silvia Angelica81139aaaaaîaaaa 
28 Dobrescu Maria Sînziana81132aîa 
29 Drăghici Eduard81136aaaîaaa 
30 Enică Antonia81139aaaaaîaaaa 
31 Gierling Fatima Samira81134aaaîa 
32 Goicea Maria Andreea81132aaî 
33 Marin Andreea Raluca81131îa 
34 Moise Ionela Marinela 81132aaî 
35 Moldovan Andrei Antonio 81135aaaîaa 
36 Nedelcu Laura Georgiana 81134aammîaa 
37 Niță Augustin Sebastian81138aaaaîaaaa 
38 Oprea Mihai Leonard81136aaaîaaa 
39 Opriș Alina 81131îa 
40 Petre Iulia Gabriela81131îa 
41 Popa Mihnea81134aaîaa 
42 Sfetcu Petruța Andreea81139aaaaaîaaaa 
43 Tacea Diana Maria81137aaaaaîaa 
44 Trandafir Iuliana 81137aaaîaaaa 
45 Ungur Radu Florian81136aaaaîaa 
                    
46 Ciobanu Laurențiu Constantin81149aaaaaîaaaa 
47 Constantinescu Andrei81140î 
48 Dacin Sasha Alexandru81146aaaaaîa 
49 Dina Denis Mihai81145aaaîaa 
50 Dobre Laura Florina81140î 
51 Fraitag Petrică Cristian81147aaaaîaaa 
52 Frâncu Valentin81147aaaaîaaa 
53 Gingașu Theodor Gabriel81144aaaîa 
54 Iorga Ana Maria81149aaaaaîaaaa 
55 Iorga Carmen Ioana81149aaaaaîaaaa 
56 Lixandru Mariana Nicoleta81141îaîî 
57 Manea Tiberiu Mihail81141îa 
58 Mihai Tiberiu Daniel Alexandru81149aaaaaîaaaa 
59 Molea Nicușor Claudiu81149aaaaaîaaaa 
60 Muha Maria81140î 
61 Năstase Daniel81142maîa 
62 Neagu Andra Gabriela81147aaaaîaaa 
63 Petecilă Diana81143aîîaa 
64 Pleșca Ina81143mmaîaa 
65 Samoilă Elena81141aî 
66 Soare Ioana Raluca81142aîa 
67 Stan Georgiana81145îîaîaaaa 
68 Stan Ilinca Mihaela81141aî 
69 Valesereanu Viorel81143îaaa 
70 Vasile Emiliana Nicoleta81143îaîîaa 
                    
71 Aramă Teodora Georgiana82013aîaa 
72 Atanasiu Marius Andrei82013aîaa 
73 Baciu Andreia Cristina82016aaaîaaa 
74 Barbu Teodora Andreea82019aaaaaîaaaa 
75 Băețică Bogdan82018aaaaîaaaa 
76 Bucătaru George82013aîaa 
77 Buruiană Ana Carmen82014aaîaa 
78 Busuioc Ștefania Veronica82013aîaa 
79 Cadar Ana-Maria82019aaaaaîaaaa 
80 Ciobanu Andrei Laurențiu82015aaaîaa 
81 Dragomir Narcis Ionuț82013îaîaa 
82 Dumitrache Mirela Mitrița82013aîaa 
83 Iancu Alexia Elena82019aaaaaîaaaa 
84 Ilă Radu George82019aaaaaîaaaa 
85 Ilie Alin Cristian82018aaaaîaaaa 
86 Jerpelitu Ionuț Alexandru82019aaaaaîaaaa 
87 Măruță Paul Cosmin82019aaaaaîaaaa 
88 Melintescu Cristi Florentin82016aaaîaaa 
89 Mituleasa Ana-Maria82016aaaîaaa 
90 Nae Cosmin82019aaaaaîaaaa 
91 Neagu Nicolae Ștefan82019aaaaaîaaaa 
92 Necula Miruna82019aaaaaîaaaa 
93 Nemeș Stamate Teodor82013aîaa 
94 Nițu Ștefan Adrian82013aîaa 
95 Panțuru Felicia Elena82014aaîaa 
96 Paraschiv Viorel Alexandru82013aîaa 
97 Povară Tudor Ioan82018aaaaaîaaa 
98 Rîcanu Andrei Stelian82013aîaa 
99 Rîcanu Cristian Ionuț82013aîaa 
100 Simion Marius Răzvan82018aaaaaîaaa 
101 Simionescu Mihaela82015aaîaaa 
102 Stanciu Elena Beatrice82013aîaa 
103 Suditu Alexandru82019aaaaaîaaaa 
104 Șerban Roxana Denissa82013aîaa 
105 Tănase Simona82014aaîaa 
106 Tufenaru Natalia82013aîaa 
107 Vărzaru Ana-Maria82013aîaa 
108 Vărzaru Anca Elena82013aîaa 
                    
109 Alexandru Anca Mihaela82119aaaaaîaaaa 
110 Bălan Cătălin Bogdan82114aîaaa 
111 Beșliu Cristina Angela82114aîaaa 
112 Boghiu Ninel Andrei82113aîaa 
113 Brîia Antonia82113aîaa 
114 Cajvan Ștefan Florentin82117aaaîaaaa 
115 Ceaușu Maria82119aaaaaîaaaa 
116 Cinpoiașu Mirela Georgiana 82117aaaaîaaa 
117 Ciocan Andreea Alexandra82118aaaaîaaaa 
118 Ciopașiu Amalia Maria82119aaaaaîaaaa 
119 Cristea Andrei Lucian 82113aîaa 
120 Cujbă Ionela Georgiana82114aîaaa 
121 Dogaru Natalia Nicoleta82115aaaîaa 
122 Dorlea Marius Valentin82119aaaaaîaaaa 
123 Drăgan Ștefan Valentin 82113aîaa 
124 Drăgnoi Elena Ionela82115îaaaaîaî 
125 Duman Petronela82119aaaaaîaaaa 
126 Ene Andreea Eugenia 82112aîa 
127 Feraru Vlăduț Mihai82115aaaîaa 
128 Floroiu Alexandru Marian82113aîaa 
129 Frîncu Mihaela Elena82113aîaa 
130 Gheorghiță Bogdan Andrei 82118aaaaîaaaa 
131 Ghiță Andreea Georgiana 82113aîaa 
132 Golgojan Ofelia Ionela82113aîaa 
133 Gutunoi Flavius82115aaaîaa 
134 Hoitan George Alexandru82118aaaaaîaaa 
135 Holban Ion Dorel82112aîa 
136 Iboiu Nisia Andreea82113aîaa 
137 Ioniță Bianca Mihaela82117aaaaîaaa 
138 Iordan Ionuț Daniel82113aîaa 
139 Iovănescu Mihaela Alexandra82113aîaa 
140 Rotaru Ancuța Lavinia82116aaaîaaa 
141 Sugeac Maria Bianca82119aaaaaîaaaa 
142 Tănase Ștefan82119aaaaaîaaaa 
                    
143 Irimie David Mihail82123aaîa 
144 Manole Andreea Elena82129aaaaaîaaaa 
145 Marcu Alin Andrei82122aîa 
146 Marinescu Andrei82129aaaaaîaaaa 
147 Mașcu Thea-Constantin82124aaaîa 
148 Miclea Marcelino Gabrielle82124mmaaîaa 
149 Mihai Gabriel 82122aîa 
150 Mihai Mihai Adrian82123aaîa 
151 Mihalache Răzvan82129aaaaaîaaaa 
152 Mitroi Delia Gabriela82123aaîa 
153 Mosor Bianca Alexandra 82122aîa 
154 Munteanu Ana Maria 82124aaîaa 
155 Mustățea Cristian Alexandru82129aaaaaîaaaa 
156 Nechita Ștefania Cristiana82123aaîa 
157 Necula Gabriel Ștefan 82123aîaa 
158 Neculae Ana Cătălina82124aaîaa 
159 Neculae Valentina Gabriela82122aîa 
160 Nedelcu Monica Ștefania82126aaîaaaa 
161 Negoiță Corina82126aaîaaaa 
162 Nica Andreea Mădălina 82122aîa 
163 Pădineanu Ionuț Adrian82129aaaaaîaaaa 
164 Păunescu Alexandru Adrian82122aîa 
165 Petre Andreea82123aîaa 
166 Pîrva Andreea Cornelia 82125aaaîaa 
167 Porumbescu Mihai Adrian82122aîa 
168 Prioteasa Minodora Isabelle82124aaîaa 
169 Prisecariu Alexandra Daniela 82125aaaaîa 
170 Sandu Mădălin Andrei82122maîa 
171 Sayed Jasmine82122aîa 
172 Sima George Marius 82123aaîa 
173 Siteavu Mihai Mădălin82129aaaaaîaaaa 
174 Spînu Cristian Traian82122aîa 
175 Stan George Alexandru82124aaaîa 
                    
176 Aliu Bogdan Florin82137aaaaîaaa 
177 Andrei Cristina Denisa 82137aaaaîaaa 
178 Bălan Rareș Ștefan82131aî 
179 Brebeanu Andreea82136aaaîaaa 
180 Ciolan Roxana Denisa82139aaaaaîaaaa 
181 Ciubotariu Gabriel82132aaî 
182 Cojocaru Vlad82138aaaaaîaaa 
183 Coșe Mihai Alexandru 82139aaaaaîaaaa 
184 Crețu Mihail Octavian82136aaaaîaa 
185 Ducă Andreea82138aaaaîaaaa 
186 Ducă Petruța82138aaaaîaaaa 
187 Gârcoveanu Matei Gabriel82139aaaaaîaaaa 
188 Hamciuc Daniela Paraschiva82137aaaîaaaa 
189 Iancu Ștefan82136aaaaîaa 
190 Jianu Ionuț Alexandru 82139aaaaaîaaaa 
191 Mateiu Maria82138aaaaaîaaa 
192 Măceșanu Alexandru 82139aaaaaîaaaa 
193 Popescu Vlad Marian 82139aaaaaîaaaa 
194 Radu Bianca Ștefaina82134aaaîa 
195 Roncea Oana Elena82137aaaaîaaa 
196 Roșioru Bianca Maria 82135aaaîaa 
197 Roșioru Ionuț Mugurel82134aaîaa 
198 Roșu Denissa Ștefania 82135aaîaaa 
199 Rotaru Raluca Georgiana82133aaaî 
200 Stanciu Alexandra82135aaîaaîa 
201 Stănciulescu Mihaela Teodora82139aaaaaîaaaa 
202 Stoian Marina Nicoleta 82137aaaîaaaa 
203 Stoian Olivia Gabriela82133aîaa 
204 Șerban Doralisa82137aaaîaaaa 
205 Șerban Ionela Gabriela82136aaaaîaa 
206 Șerban Valentina Cătălina82136aaaaîaa 
207 Theodorescu Cezar Ștefan82139aaaaaîaaaa 
208 Toader Giovanni Christian82137aaaaîaaa 
209 Tocitu Florin Augustin82139aaaaaîaaaa 
210 Trică Andrei82134aîaaa 
211 Turcu Tudor Alexandru82137aaaîaaaa 
212 Țigănelea Alexandra Mihaela82139aaaaaîaaaa 
213 Vătășoiu Răzvan82139aaaaaîaaaa 
214 Vîjîială Diana82139aaaaaîaaaa 
215 Zamfirescu Andrei82139aaaaaîaaaa 
216 Zăinescu Codruț Gabriel82137aaaaîaaa 
                    
217 Amariței Alexandru82147aaaaîaaa 
218 Baciu Alexandru Mădălin82147aaaaîaaa 
219 Băbănău George Adrian82145aaaîaa 
220 Bîrsan Mititelu Gelu Dragoș82145aaaîaa 
221 Boșoi Mihai Cornel 82148aaaaîaaaa 
222 Bucur Valentina Andreea82146aaaaîaa 
223 Chivu Vlad82146aaaaîaa 
224 Dinu Mihai 82148aaaaîaaaa 
225 Frîncu Bianca Gabriela82148aaaaîaaaa 
226 Georgescu Marian Cristian82148aaaaîaaaa 
227 Gîlcă Alexandra82146aaaîaaa 
228 Grigoroșcuță Eduard82148aaaaîaaaa 
229 Iasinețchi Alexandru Ali82146aaaaîaa 
230 Iasinețchi Constantin Costin82146aaaaîaa 
231 Ion Andreea Doris82145aaaîaa 
232 Ivan Ioana Georgiana 82148aaaaîaaaa 
233 Ivan Laurențiu Gabriel82145aaaîaa 
234 Marin Florin82148aaaaîaaaa 
235 Năstase Viorel George82146aaaaîaa 
236 Nedelcu-Revnic Alexandra 82144aaîaa 
237 Răducanu Anul I82148aaaaîaaaa 
238 Rădulică Mariana 82147aaaaîaaa 
239 Spătărelu Teodor 82147aaaaîaaa 
240 Staicu Marin Nicoleta82148aaaaîaaaa 
241 Stoicescu Andrei Paul82147aaaaîaaa 
242 Șovăială Constantin Florin82145aaaîaa 
243 Ștefan Bianca Gabriela 82145aaaîaa 
244 Ștefan Luis82148aaaaaaaa 
245 Udrea Alexandru Nicolae82145aaaîaa 
246 Vasiliu Alexandru Leonard 82146aaaîaaa 
247 Voicu Valentina82144aaîaa 
248 Vrabie Andrei82148aaaaîaaaa 
249 Zaharia Ioana Sînzîiana82146aaaîaaa 
250 Zamfir Maria Mădălina 82145aaaîaa 
                    
251 Albu Andra Ioana61032îaa 
252 Anghel Ștefan Alin61039aaaaaîaaaa 
253 Banu Alice Ioana61030î 
254 Bălan Mara Cristina61039aaaaaîaaaa 
255 Bărbucianu Marga Luana61035aaîaaa 
256 Bumbac Alessandra61036aaaaîaa 
257 Bumbac Ana61036aaaaîaa 
258 Constantin Paula Mihaela 61032aîa 
259 Dragomir Camelia Raluca61032îaa 
260 Florescu Elena61030î 
261 Ionescu Paula Ruxandra61030î 
262 Luncaşu Alexandru Ştefan61035aaîaaa 
263 Lupașcu Maria Beatrix61031îa 
264 Niculae Cristina Roxana61037aaaîaaaa 
265 Olteanu Cosmina Gabriela61031îa 
266 Pazargic Ioana Mădălina61038aaaaaîaaa 
267 Penuș Alexandra Cristina61033aîaa 
268 Postica Crina 61034aaîaa 
269 Rădulescu Lelia Maria61036aaaaîaa 
270 Sima Ștefan Sorin61039aaaaaîaaaa 
271 Tronaru Maria Adriana61038aaaaaîaaa 


Copyright ® 2003 CompanyName.com