English Language Classes

 

 
Căutare în dicţionare
CUP free search box
Dictionary Thesaurus
Spanish Medical
Longman

Hallo.ro

Englez-Român / Român-Englez

 Exercițiul nr. 18 (Reported speech)
Data:2023-12-10, 21:40  ·  ·  ·  ·
Grupa:Student:parola:
Vizitator  ·  
E-mail (opţional):  · ·  ·  ·NOTA BENE

  Alegeţi grupa din meniul derulant, apoi alegeţi numele din meniul derulant care se va încărca automat în dreptul rubricii „Student”.
  Dacă alegeţi opţiunea „Vizitator”, completaţi grupa şi numele în câmpurile de text care se vor încărca automat.

  Nu daţi clic pe butonul de trimitere înainte de a fi siguri că vreţi să trimiteţi răspunsurile. După trimiterea lor, formularul exerciţiului va fi resetat automat, deci pentru o nouă trimitere ar trebui completat din nou.
  De asemenea, nu folosiţi butoanele de navigare ale paginii în timpul exerciţiului, fiindcă formularul va fi resetat automat după părăsirea paginii exerciţiului.

  Bifaţi căsuţa "Marchează întrebările la care s-a răspuns greşit" dacă doriţi să se afişeze confirmarea răspunsurilor corecte.
  Bifaţi căsuţa "Afişează şi răspunsurile corectate" dacă doriţi să se afişeze şi corectura fiecărui răspuns greşit.
  Cea de-a doua opţiune o implică şi pe prima, întrucât nu ar avea sens afişarea răspunsurilor corectate fără marcarea răspunsurilor greşite. Din acest motiv, selectarea celei de-a doua va duce la selectarea automată a primeia, iar deselectarea primeia va duce la deselectarea automată a celei de-a doua.
  Dacă aţi ales una dintre aceste opţiuni şi aţi greşit unele răspunsuri, în dreptul fiecărui răspuns greşit va apărea un buton . Daţi clic pe acest buton pentru a vizualiza o indicaţie referitoare la răspunsul respectiv. Pentru ca indicaţia să dispară din nou, daţi clic pe ea.
  Nu bifaţi aceste căsuţe dacă doriţi să exersaţi până când răspundeţi corect la toate întrebările.

  Dacă alegeţi grupa şi numele din meniurile derulante afişate, statistica de pe pagina Statistica exerciţiilor rezolvate acasă va fi actualizată automat în dreptul numelui respectiv. Opţiunea „Vizitator” oferă oricărui vizitator al paginii posibilitatea să rezolve exerciţiile. În acest caz, rezolvarea nu va influenţa pagina cu statistica exerciţiilor rezolvate. Dacă însă sunteţi student şi alegeţi opţiunea „Vizitator”, rezolvarea exerciţiului va intra în statistica de pe pagina respectivă doar dacă completaţi câmpurile de text cu grupa scrisă din patru cifre şi cu numele studentului scris exact cum apare şi în meniul derulant, inclusiv eventualele semne diacritice.

  Dacă aţi completat adresa de e-mail, o copie a testului corectat va fi trimisă și la adresa de e-mail a studentului. Dacă rubrica nu a fost completată, testul va fi trimis la adresa de e-mail a studentului aflată în baza de date a profesorului, dacă studentul a anunţat-o. Adresa din rubrica de pe pagină are deci prioritate față de cea anunțată inițial.Marchează întrebările la care s-a răspuns greşit   Afişează şi răspunsurile corectate


Alegeți forma de viitor (future) sau viitor-în-trecut (future-in-the-past) pentru verbul din propoziția principală, după cum este cerut de timpul verbului care introduce vorbirea indirectă a frazei citate între ghilimele. Atenție: există și excepții, când verbul din propoziția secundară rămâne neschimbat.


1.  Grandmother: “I will see a doctor tomorrow.”

Grandmother says that she   a doctor tomorrow.


2.  James: “I will give up my job as soon as possible.”

James told me that he   his job as soon as possible.


3.  Jenny: “My parents will be here next week.”

Jenny said that her parents   next week.


4.  Dad: “Bob and Tina will be away for one week.”

Dad says that Bob and Tina   for one week.


5.  Jack: “I will not wait more than half an hour.”

Jack told me that he   more than half an hour.


6.  Doctor: “You will have to stay indoors for at least one week.”

The doctor said that I   stay indoors for at least one week.


7.  Joanna: “I will have to learn more in order to take the exam.”

Joanna will agree that she   in order to take the exam.


8.  Diane: “I won’t come to the next meeting.”

Diane told us that she   to the next meeting.


9.  Charlie: “I will arrive in time.”

Charlie has promised that he   in time.


10.  Teacher: “An eclipse will take place next year.”

Teacher told us that an eclipse   next year.


11.  King John: “Magna Carta will diminish my role as a king.” “What did King John say?”

King John said that Magna Carta   his role as a king.


12.  Prime Minister: “We are facing a financial crisis at world level.” “What did the Prime Minister say?”

The Prime Minister said that we   a financial crisis at world level.

Copyright ® 2003 CompanyName.com