English Language Classes

 

 
Căutare în dicţionare
CUP free search box
Dictionary Thesaurus
Spanish Medical
Longman

Hallo.ro

Englez-Român / Român-Englez

 Exerciţiul nr. 4 (Verbs, present simple)
Data:2024-06-15, 01:02  ·  ·  ·  ·
Grupa:Student:parola:
Vizitator  ·  
E-mail (opţional):  · ·  ·  ·NOTA BENE

  Alegeţi grupa din meniul derulant, apoi alegeţi numele din meniul derulant care se va încărca automat în dreptul rubricii „Student”.
  Dacă alegeţi opţiunea „Vizitator”, completaţi grupa şi numele în câmpurile de text care se vor încărca automat.

  Nu daţi clic pe butonul de trimitere înainte de a fi siguri că vreţi să trimiteţi răspunsurile. După trimiterea lor, formularul exerciţiului va fi resetat automat, deci pentru o nouă trimitere ar trebui completat din nou.
  De asemenea, nu folosiţi butoanele de navigare ale paginii în timpul exerciţiului, fiindcă formularul va fi resetat automat după părăsirea paginii exerciţiului.

  Bifaţi căsuţa "Marchează întrebările la care s-a răspuns greşit" dacă doriţi să se afişeze confirmarea răspunsurilor corecte.
  Bifaţi căsuţa "Afişează şi răspunsurile corectate" dacă doriţi să se afişeze şi corectura fiecărui răspuns greşit.
  Cea de-a doua opţiune o implică şi pe prima, întrucât nu ar avea sens afişarea răspunsurilor corectate fără marcarea răspunsurilor greşite. Din acest motiv, selectarea celei de-a doua va duce la selectarea automată a primeia, iar deselectarea primeia va duce la deselectarea automată a celei de-a doua.
  Dacă aţi ales una dintre aceste opţiuni şi aţi greşit unele răspunsuri, în dreptul fiecărui răspuns greşit va apărea un buton . Daţi clic pe acest buton pentru a vizualiza o indicaţie referitoare la răspunsul respectiv. Pentru ca indicaţia să dispară din nou, daţi clic pe ea.
  Nu bifaţi aceste căsuţe dacă doriţi să exersaţi până când răspundeţi corect la toate întrebările.

  Dacă alegeţi grupa şi numele din meniurile derulante afişate, statistica de pe pagina Statistica exerciţiilor rezolvate acasă va fi actualizată automat în dreptul numelui respectiv. Opţiunea „Vizitator” oferă oricărui vizitator al paginii posibilitatea să rezolve exerciţiile. În acest caz, rezolvarea nu va influenţa pagina cu statistica exerciţiilor rezolvate. Dacă însă sunteţi student şi alegeţi opţiunea „Vizitator”, rezolvarea exerciţiului va intra în statistica de pe pagina respectivă doar dacă completaţi câmpurile de text cu grupa scrisă din patru cifre şi cu numele studentului scris exact cum apare şi în meniul derulant, inclusiv eventualele semne diacritice.

  Dacă aţi completat adresa de e-mail, o copie a testului corectat va fi trimisă și la adresa de e-mail a studentului. Dacă rubrica nu a fost completată, testul va fi trimis la adresa de e-mail a studentului aflată în baza de date a profesorului, dacă studentul a anunţat-o. Adresa din rubrica de pe pagină are deci prioritate față de cea anunțată inițial.Marchează întrebările la care s-a răspuns greşit   Afişează şi răspunsurile corectate


Completaţi cu formele corecte ale verbului din paranteză:


1.  My cousin   in Brașov. (work)


2.  They   cars. (sell)


3.  Do they   the windows every month? (wash)


4.  Do your children   all the morning? (play)


5.  These apples   very green. (be)


6.  The postmen   the letters every day. (bring)


7.  My brothers do not   my new dress. (like)


8.  They   in a small house. (live)

Copyright ® 2003 CompanyName.com